Supplier Portal

Welcome to the Mekong Club’s Supplier Web Portal – your gateway to fostering responsible sourcing and combatting modern slavery. As a collaborative platform connecting suppliers of global brands, our mission is to empower and equip you with the essential tools, resources, and knowledge to effectively address modern slavery concerns and implement human rights due diligence (HRDD).

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin dành cho Nhà cung cấp của Mekong Club - cánh cổng giúp bạn hỗ trợ các nguồn cung ứng có trách nhiệm và chống lại Chế độ nô lệ hiện đại. Đây là một nền tảng hợp tác giúp kết nối các Nhà cung cấp của các thương hiệu toàn cầu. Sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền và trang bị cho bạn các công cụ, nguồn lực và kiến thức cần thiết để giải quyết hiệu quả các mối lo ngại về Chế độ nô lệ hiện đại và thực hiện Thẩm định nhân quyền (HRDD).

欢迎访问湄公河俱乐部的供应商门户网站,这是一个致力于促进负责任采购和打击现代奴隶制的平台。作为一个全球品牌供应商之间的合作平台,我们的使命是为您提供所需的工具、资源和知识,以帮助您有效解决现代奴隶制问题,并实施人权尽职调查(HRDD)。

মেকং ক্লাবের সরবরাহকারী ওয়েব পোর্টালে আপনাকে স্বাগতম - দায়িত্বশীল উত্সকে উত্সাহিত করার এবং আধুনিক দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনার প্রবেশদ্বার। গ্লোবাল ব্র্যান্ডের সরবরাহকারীদের সংযোগকারী একটি সহযোগী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে, আমাদের লক্ষ্য হল আধুনিক দাসত্বের উদ্বেগগুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য এবং মানবাধিকারের কারণে অধ্যবসায় (HRDD) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সংস্থান এবং জ্ঞান দিয়ে আপনাকে শক্তিশালী করা এবং সজ্জিত করা।

Selamat datang ke Portal Web Pembekal Kelab Mekong - Pintu masuk anda untuk memupuk sumber yang bertanggungjawab dan memerangi perhambaan moden. Sebagai platform kerjasama yang menghubungkan pembekal jenama global, misi kami adalah untuk memperkasakan dan melengkapkan anda dengan alat, sumber dan pengetahuan penting untuk menangani kebimbangan perhambaan moden dengan berkesan dan melaksanakan Penilaian Wajar Hak Asasi Manusia (HRDD).

ยินดีต้อนรับสู่เว็บกลาง (Web Portal) ซัพพลายเออร์ของ Mekong Club - ประตูสู่การส่งเสริมการบริการอย่างมีความรับผิดชอบและการต่อสู้กับแรงงานทาสยุคใหม่ เนื่องจากเรามีแพลตพอร์มที่เชื่อมโยงซัพพลายเออร์จากแบรนด์ต่างๆทั่วโลก เราจึงมีพันธกิจในการส่งเสริมศักยภาพ จัดเตรียมเครื่องมือ ทรัพยากร และความรู้ที่จำเป็นให้กับคุณในการจัดการกับข้อกังวลเรื่องแรงงานทาสยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD)

मेकांग क्लब के आपूर्तिकर्ता वेब पोर्टल में आपका स्वागत है - जिम्मेदार सोर्सिंग को बढ़ावा देने और आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए आपका प्रवेश द्वार। वैश्विक ब्रांडों के आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ने वाले एक सहयोगी मंच के रूप में, हमारा मिशन आपको आधुनिक गुलामी संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और मानवाधिकार उचित परिश्रम (एचआरडीडी) को लागू करने के लिए आवश्यक उपकरणों, संसाधनों और ज्ञान से सशक्त और सुसज्जित करना है।

Documents

ILO Forced labour indicators

Resource type: PDF

This tool introduces the ILO forced labour indicators. It provides a description, an example and potential sub-indicators related to each category. Its goal is to support the identification of forced labour risks in a company’s operation and supply chains.

Transparency Legislation Guides

Resource type: PDF

This document aims to provide a concise overview of how anti-slavery/HRDD legislation affects businesses engaged in global supply chains, aiding them in meeting their responsibilities.

SAQ Template

Resource type: XLSX

Download

English

Designed to streamline the process, the SAQ template guides suppliers through a structured assessment. It is tailored to aid in pinpointing forced labour risks, while also gathering pertinent data crucial for social audits and other assessments.